மதுவின் தீமை பற்றிய விழிப்புணர்வு பேரணி – பாபநாசம்

மதுவின் தீமை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் துண்டு பிரசுரம் காசிமியா, ஜமாலியா தெரு இளைஞர்களால் பாபநாசத்தில் விநியோகிக்கப்பட்டது .

புகைப்படங்கள் பார்க்க >>

நன்றி: காசிமியா, ஜமாலியா இளைஞர் அணி

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply


Dictionary
  • dictionary
  • English Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com