வேலை பதிவு செய்ய »

வெளிநாட்டிற்கு வேலை தேடி வரும் நமது சகோதர்கள் தங்கள் அனுபவ விவரக் குறிப்பு (CV)-யை பதிவேற்றம் செய்தால், இத்தளத்தில் தங்கள் CV-யை மூன்று மாதக்காலம் வாசகர்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்படும்.
மேலும் இச்சேவை சில நிபந்தனைக்குட்பட்டது.


  • இது பொது தளம் என்பதால் இத்தளத்தின் வாசகர்கள் தங்கள் CV-யை பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.
  • தாங்கள் பதிவேற்றம் செய்த file-ஐ நீக்க info@rajaghiri.com என்ற முகவரிக்கு மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.No.,NAME,JOB TITLE,MOBILE,EMAIL, DOWNLOAD
1,Niyasuthin,Art Director,0555058592,niyasgd@gmail.com, DOWNLOAD
2,Purushothaman,production planner,919894439670,neresh_26@yahoo.com, DOWNLOAD
3,Test,Test,Test,Test, DOWNLOAD
4,Test,Test,Test,Test, DOWNLOAD

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply